MOCUP KOKITAB A5 1

BORANG PERMOHONAN ANGGOTA KOKITAB  

 

MAKLUMAT PEMOHON

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Medan wajib isi
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

MAKLUMAT PERBANKAN

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON
(Permohon Hendaklah Berjawatan Tetap)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

PENGAKUAN PEMOHON

1.   Saya bersetuju menyimpan MODAL YURAN sebanyak:

Invalid Input

Minima (RM 30.00) dan Modal Saham (RM40.00) selama 05 bulan.

2.   Saya juga bersetuju membayar sumbangan Derma Kebajikan KOKITAB RM5.00 sebulan sebagaimana diperuntukkan di dalam Peraturan AM KOKITAB No. 4(b)

3.   Sekiranya saya diterima menjadi Anggota KOKITAB, saya bersetuju/ mengaku :-

  1. Mematuhi Undang - Undang Kecil (UUK) KOKITAB dan segala perundangan berkaitan dengan KOKITAB.
  2. Membenarkan Majikan / Ketua Jabatan memotong gaji bulanan saya untuk bayaran kepada KOKITAB.
  3. Membenarkan Wang Yuran / Saham / Simpanan Khas saya ditadbir oleh Koperasi untuk urusan perniagaan / pelaburan / Skim  dan lain - lain yang difikirkan perlu oleh KOKITAB untuk faedah dan kebajikan bersama.
  4. Perlantikan Wasi (Wakil waris) sebagai pewaris mengikut hukum faraid
  5. Pada bila-bila masa pun setelah saya  setelah saya tidak menjadi Anggota KOKITAB, segala caruman saya masih ada di Koperasi ini, saya ikhlas hati menghibahkannya kepada Tabung Kebajikan Am KOKITAB setelah usaha dilaksanakan oleh Anggota Lembaga gagal menghubungi saya atau waris saya selama tiga (3) tahun.
  6. Bahawa segala maklumat di atas adalah benar dan dibuat dengan penuh kerelaan.

4.   Saya dengan rela hati melantik penama (waris) untuk mewarisi sebarang hak saya yang ada dalam Koperasi ini apabila saya meninggal dunia atau apa - apa perkara lain yang                berkenaan dengan diri saya.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input