PEMBIAYAAN KEMUDAHAN PERSEKOLAHAN
     
JUMLAH PEMBIAYAAN : RM 2,000.00 (MAKSIMUM)
PENJAMIN : TANPA PENJAMIN
KADAR PERKHIDMATAN : -TIADA-
TEMPOH KELULUSAN : PROSES SEGERA